• ای آیه ء تنهایـــــــــی 
• ای سوره ء ماءیوسم 
• هر قدر خـــــدا باشی 
• من دستـــ نمیبوسم
• می‌پذیرم شروع پایــــان را ، می‌پذیرم بهـــــار پاییز استـــ
• می‌پذیرم که هرچه می‌خنــدی..... ، زندگی باز هم غم‌انگیز استـ...
• می‌گریم و اشکــ مــــرد دیدن دارد
• سر خوردن کـــــــوه درد دیدن دارد ...

/ 0 نظر / 17 بازدید