کاش وقتی آسمان بارانی است 
چشم را با اشک باران تر کنیم
کاش وقتی که تنها میشویم 
لحظه ای را یاد یکدیگر کنیم ...

/ 0 نظر / 10 بازدید