• تـــــ ــو نباشی مـــ ـن از آینده ی خــــود پیرتــرم...
• تـــــ ـــو نباشی مــ ــن از اعماق غــــــرورم دورم
• زیــــــــر بی رحم تـــــرین زاویه ی ساطــــــــــورم
» بی تـــ ـــو تقویم پــر از جمعه بی حوصله هاستــ
» و جهان مادر آبستن خط فاصــــــــــــله هاستـــــ
• پســـــری خیــــــر ندیدهَ م که دگــــــر شکــ دارم
• بعـــــــد از این هم به دعاهای پـــدر شکــــــ دارم

/ 0 نظر / 9 بازدید