تــــــو خرابـــ میشے اونـــــــــو آبـــــــاد می کنے

تــــــو که عروس نمیشے اونـــــو داماد می کنے ...

/ 0 نظر / 6 بازدید