دیـــروز مثل سنگـــ شدم تا که نشکنم
امــــروز می برند مـــــــــــرا جرثقیل ها
در حسرت ِ گذشــــته ی بـر باد رفته ای
آینده ی کپی شــــــده ای از فسیل ها!
پرونده ای رها شـــــــــده در بایگانی ام
از لایه های متـــن بیا تــــــــا بخوانی ام

/ 0 نظر / 10 بازدید