حالم این روزا حالِ خوبی نیست

•حالم این روزا حالِ خوبی نیست، شکل حالِ عقاب، بی‌پرواز
•شکلِ حالِ «ژوکوند»، بی‌لبخند، مثل احوالِ تار بی‌«شهناز»
•دود می‌شه کلمبیا هر روز، بینِ نخ‌های پاکتِ کِنتم...
•زندگیم مثلِ بیخ‌دیواری، تو یه تاریخِ تلخِ و تکراری...

/ 0 نظر / 15 بازدید