• دیوانه ام ، از دستــ خودم سیــر شــــدم

• با هــــر کسِ همنام ِ تــــو درگیر شـــــدم

• ای تُفـــــ به جهانِ تا ابـــــــد غـــــــم بودن

• ای مرگــ بر این ساعتِ بی هـــــــــم بودن

• یادش همه جا هست،خودش نوش ِ شما

• ای ننگـــــ بر و مرگـــــــــ بــر آغــــوش شمـا...

/ 0 نظر / 7 بازدید