امروز چند خطی نوشتم ... اگه حوصله خوندن شو داشتین لبخند

•ای مــن ، مـــن را با مــــــن تنها مگــــذار
•بیشتر از ایــن ، داغ به دل داغ دارم مگذار
• میـــدانم که میـــدانے که مـــن
• سهمم از ایـــن دنیاے بی پـــدر...
• بجـــز اشکــــ مادر و آه پــــدر...
• دشمنان دوستــ نماے سگــ پدر...
• لشگرے هجوم آورده از خاطراتــــ در به در...
»‌ نــــدارم بیشتر از ایـــن سهـمـے
» از ایـــن دنیاے نامــرد و بــے پــدر 
• افتاده به جانم حسرت روزها و دیروز مــن...
• مــن را با مــن تنها مگـــــذار
• مگذار بیشتر از این کوه شوم
• مگذار بیشتر از این درد شـوم
• اے من ، بیشتر از اینهاست ، سهم مـــــــن و تــــو
• حیف که خداے همگان ، نیست خداے مـــن وتـــــو

/ 1 نظر / 7 بازدید
پوريا

سلام وبلاگت واقعا عاليه ... به منم يه سر بزن خوشهال ميشم [قلب]