دوستــ

• بگذار سر به سینه‌ مــن در سکوتـــ، دوستــ 
• گاهی همین قشنـگــ ترین شکل گفتگوستـ
• بگذار دستــ های تــــو با گیسوان مـــــن
• سربسته باز شرح دهند آنچه مو به‌ موستــ
• دلواپس قضاوت مردم نباش، عشــــــــق
• چیزی که دیـــر می‌بـــــرد از آدم آبروستــ 
• آزار می‌رسانم اگـــــر... خشمگین نشو
• از دوستان هر آنچه به هم می‌رسد، نکوستـ
• مــــن را مجال دلخــــــوشی بیشتر نداد
• ابــری که آفتـــــــــابــ دمی در کنار اوست
• آغوش وا کـــــن ابــــــر مرا در بغــــــــــل بگیر 
• بــــــــــارانی‌ام شبیه بهاری که پیش روستــ

/ 0 نظر / 9 بازدید