◀دستـــان تـــــو آغاز استـــ براے دیوانگے مـــــن

←دستان تـــو امنیتـ استـ براے بـے قرارے هاے مـــن

←اجابتـــ استــــ براے دعاے نیمه شبــ

←آرامش استــــ براے بغض هاے بـے وقتــ مـــــن

←دستان تـــــــو حرف استـ میان سکوتــ مـــن 

←دستان تــــــو 

←فهمیدن استـ

/ 0 نظر / 8 بازدید