آدم رو به مرگــــــــ را دیدی؟

باغ بعد از تگرگــــــ را دیدی؟

آدم رو به مرگـــــــ من بودم

باغ بعد از تگرگــــــ من بودم ...

/ 0 نظر / 8 بازدید