تو فقط خاطره ایی باش و به من فکر نکن
من خوشم بر لب این پنجره با سیگـــاری
من چه خاکی سر آن خاطــــره ها بگذارم
تو اگر سایه به دیوار کســـــــــی بگذاری ؟
ابر من بر سر چتر چه کســــی می باری ؟

/ 0 نظر / 15 بازدید